Vandbesparelser

Vand er en naturlig del af vores hverdag, men det er vigtigt, at vi er bevidste om vores vandforbrug og ikke mindst, hvordan vi kan nedbringe det. Ved at spare på vandet gør vi både noget godt for miljøet og for kommende generationer. Her på siden har vi samlet vigtig viden til dig, der vil blive klogere på, hvordan du kan bruge mindre vand i hverdagen og dermed også spare penge på din vandregning.

Indhold på denne side

Hvorfor spare på vandet?

Her i Danmark har vi generelt godt drikkevand, men vand er en knap ressource. Vores rene drikkevand fremstilles af grundvand, som pumpes op fra undergrunden. Herefter filtreres og iltes vandet normalt på et vandværk, inden det kommer ud til borgerne.

Før regnvandet siver ned til grundvandet, og vi kan pumpe det op og fremstille det til rent drikkevand går der mange år. Bliver vi ved med at forbruge meget vand, går det på lang sigt ud over vandløb, vådområder og andre steder, hvor vi indvinder vand. Flere steder i landet pumper vi mere vand op, end der tilføres af regnvand, og samtidig har vandboringer i de senere år måttet lukkes pga. forurening fra bl.a. sprøjtemidler. Det gør vand til en knap ressource.

Er vi bevidste om, hvordan vi reducerer vores vandforbrug, gør vi noget godt for miljøet, samtidig med at vi bidrager til, at der også er rent drikkevand til kommende generationer. En ekstra bonus er, at du ved at spare på vandet også kan spare penge, og det er ofte nogle få justeringer i hverdagen, der kan gøre en stor forskel.

Vandbesparelser

Hvad bruger vi vand til?

I gennemsnit bruger en almindelig dansker ca. 101 liter vand dagligt. Vandet bruges f.eks. til tøjvask, toiletskyl, madlavning og opvask. Vores vandforbrug varierer i løbet af dagen. Midt på dagen er vandforbruget lavest, da de fleste ikke er hjemme midt på dagen. Om morgen bruges vand til bl.a. at tage bad og børste tænder, hvorfor vandforbruget typisk er højt om morgen. Vi bruger også en del vand om eftermiddagen, da det er her, vi kommer hjem og f.eks. skal lave mad og vaske tøj, mens forbruget lige så stille falder i løbet af aftenen. Generelt bruger vi mest vand til personlig hygiejne og vand. Vi er dog blevet bedre til at spare på vandet, da vandforbruget i de private hjem er faldet med 40 % siden 1976.

Vil du have et indblik i, hvor meget vand du bruger? HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har lavet en beregner, der kan hjælpe dig på vej.

Hvad koster mit vand?

Det er faktisk ikke helt simpelt at svare på. Prisen på vand er nemlig ikke den samme over hele landet. I nogle dele af Danmark er det f.eks. billigere at hente vand fra grundvandet end andre steder.

Men hvad er det egentlig, du betaler for, når du betaler for vand? Før du overhovedet kan få vand i dit hjem, er det blevet bearbejdet af en vandforsyning. Vi har vandforsyninger fordelt over hele landet, og de sørger f.eks. for at pumpe vand ind til vandværket, behandle vandet på vandværket og kontrollere drikkevandets kvalitet. Når du har brugt vandet i dit hjem, er det blevet til spildevand. Spildevandet ledes ud til et renseanlæg gennem kloaknet og afløbsrør. Transporten af vandet varetages af et spildevandsselskab. På renseanlægget renses spildevandet, inden det bliver ledt ud i havet og herefter kan indgå i vandets kredsløb. Når du betaler for vand, betaler du derfor for hele processen fra grundvand til vandhane og efterfølgende rensning af vandet. Prisen på vand kan derfor deles op i en pris til vandforsyningen, spildevandsselskabet og renseanlægget. Herudover er der skat og moms på både vand og spildevand.

Vil du vide, hvad vandet koster i dit område? Interesseorganisationen DANVA har lavet et interaktivt kort, der gør dig klogere på, hvad vandet koster i dit boligområde.

Læs mere om vandbesparelser

Kunne du tænke dig at få konkrete energioptimeringsråd, læse spændende indhold om selvforsynende huse, og generelt blive opdateret med interessant viden om emnet? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev nu. Vi udsender nyhedsbreve 1-2 gange om måneden.

Vil du modtage gode råd til energioptimering?