Sedumtag

Husets tag har stor betydning for husets samlede udtryk og udformning. Det er derfor en stor beslutning at vælge det helt rigtige tag. Når du skal have helt nyt tag eller optimere dit eksisterende, bør du overveje et sedumtag, da det har mange fordele for din bolig.

Indhold på denne side

Hvordan opbygges et sedumtag?

Typisk lægges et sedumtag ovenpå eksisterende tagplader, der f.eks. består af tagpap eller beton. Ovenpå f.eks. tagpappet lægges et gummimembran og filt, som skal holde taget tæt. Ovenpå membranen lægges et drænlag, som består af en tagjordsblanding. Øverst er plantelaget. Hvor højt og tykt plantelaget er afhænger af plantesammensætningen.

Når sedumtaget skal etableres, er det mest populære at købe færdige plantemåtter, som minder om rullegræs. Måtterne skal blot placeres på tagpladerne, og de består foruden planter af filtdug, membran, drænlag. Man kan dog også vælge at få lagt et drænlag, hvor planterne plantes.

Hvilke huse kan få sedumtag

En stor del af et grønt tag er planterne. Derfor er det vigtigt, at du vælger den helt rigtige sammensætning. Taghældning, husets placering og vejrforhold er blot nogle af de ting, der kan have betydning for, hvordan planterne trives på dit tag. Det er derfor vigtigt, at du får god rådgivning. Vil du gerne være med til at fremme biodiversiteten med dit grønne tag, er det samtidig vigtigt, at du tænker over det, inden taget lægges. Plantesammensætningen har f.eks. betydning for, om det fremmer levevilkårene for smådyr. Som minimum skal der være en blanding af stenurt og f.eks. græs, men jo mere du varierer planterne, jo bedre for biodiversiteten. For at insekter og andre smådyr kan leve på taget, er det tilmed vigtigt, at jorden ikke blot er helt jævn, men at der f.eks. er områder med småsten.

Selvom taget består af planter, så kræver det faktisk begrænset vedligeholdelse. Det anbefales, at taget årligt får gødning, at du sørger for, at dræn og afløb holdes fri fra skidt, mens større mængder blade og nedfaldne grene skal fjernes.

Hvad er sedumtag?

Sedumtag, grønt tag, bevokset tag, klimasikringstag – tagtypen har mange navne. Helt overordnet er et sedumtag et tag, hvor tagbelægningen består af planter. Ofte er taget beplantet med stenurter og græs. Navnet sedumtag kommer fra det latinske ord sedum, som betyder stenurt.

Du kender måske det grønne tag fra sommerhusområder, men tagtypen er blevet mere og mere populær i de seneste år, og det er der god grund til. Tagtypen har nemlig mange forskellige fordele, bl.a. kan taget aflaste kloakken, da det gennemsnitligt optager 50 % af den nedbør, der falder på taget. Taget er også med til at øge biodiversiteten, da det inviterer til, at små insekter og fugle kan leve på det.

Kan jeg selv lave et sedumtag?

Har du hænderne godt skruet rigtigt på, kan du i princippet godt selv anlægge et grønt tag. Det er dog en rigtig god idé, at du får hjælp af en, der har prøvet det før. Der er mange ting, som du skal være opmærksom på og derfor også mange ting, der potentielt kan gå galt. Monteringen skal f.eks. være meget præcis, så der ikke kommer utætheder, og man skal være helt sikker på konstruktionen kan holde tagets vægt og regnmængderne. Det bedste råd er derfor at få hjælp af en fagmand. Udover selve monteringen af taget er det vigtigt også at få vejledning om, hvordan du sikrer den bedste plantesammensætning, samt hvilke materialer der skal vælges til f.eks. drænlag. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, om det overhovedet kan lade sig gøre at få et grønt tag på dit hus.

Læs mere om sedumtag

Kunne du tænke dig at få konkrete energioptimeringsråd, læse spændende indhold om selvforsynende huse, og generelt blive opdateret med interessant viden om emnet? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev nu. Vi udsender nyhedsbreve 1-2 gange om måneden.

Vil du modtage gode råd til energioptimering?